Zbigniew Strzelecki

Zbigniew Strzelecki

Kierownik Działu
Robotyki

mail: zbigniew.strzelecki@tt-cs.com.pl

tel. +48 782 882 102

section-e211f15
Pozostały Zespół