Filmy

Coboty
Co różni cobota od robota przemysłowego?

Jako dzieci z fascynacją oglądaliśmy bajki nawiązujące do tematu technologii przyszłości. Co nas fascynowało? Pojazdy antygrawitacyjne, plecaki odrzutowe i ruchome chodniki, które wtedy jeszcze nie były w powszechnym użyciu. Nade wszystko ujmowała nas jednak niezwykła precyzja, z jaką konstruowano podobne urządzenia. Zaawansowana technologia wydaje się bowiem magią, dopóki się z nią nie oswoimy.

More…